Select Page

Bio

English

Grant-Pierre, a Capetonian, was born on 10 January 1998. Both his parents, Pieter and Maryna, were born into musical families. Grant-Pierre’s grandfathers on his mother’s and father’s side of the family were so talented that they had the ability to play multiple instruments.

Grant-Pierre’s interest for music started at the age of 12 when one of the mothers at the primary school he attended advised him to take singing lessons. According to her, he had a “good speaking voice”. He immediately signed up for singing lessons. At the age of 15 he realised that he wanted to pursue song writing as a career after school.

“Singing would not have made sense to me if I had kept on singing other artist’s songs. To tell your story, through songs that you write, is simply the best feeling. People can relate to your songs and, through that, find healing. Beside the fact that I consider music as my passion-university would never have worked out for me. I’m too much of a dreamer,” Grant-Pierre says with a smile on his face.

Currently he is busy working on his debut album. The album consists of English and Afrikaans songs, which is written in a fusion of the Folk, Country-and Rock genre.

“I am passionate about both languages. People remain the same, regardless of their language and culture. I just want to create honest music which makes a positive impact on humanity,” Grant-Pierre says.

What his future plans look like…

“One day I want to tour the world. For a start, I would like to tour America and England to promote my English music. With my Afrikaans music I would tour countries such as Belgium and Netherlands. They understand Afrikaans quite well.”

This is a man with BIG dreams.

Like that anonymous quote follows: “If people don’t laugh at your dreams, you aren’t dreaming big enough…”

Afrikaans

Grant-Pierre is op 10 Januarie 1998 as ‘n Kapenaar gebore. Beide sy ouers, Pieter en Maryna, het in musikale families groot geword waarin albei se pa’s baie instrumente kon bespeel.

Sy belangstelling in musiek het as 12-jarige begin nadat ‘n tannie van sy laerskool hom aanbeveel het om by ‘n sangskool aan te sluit. Volgens die tannie het hy ‘n “goeie praatstem” gehad. Hy het haar raad gevolg en onmiddelik by ‘n sangskool aangesluit. Op ongeveer 15-jarige leeftyd het hy besef dat hy liedjies wil begin skryf.

“Sang sou nie vir my sin maak as ek heeltyd ander mense se liedjies moes sing nie. Om jou storie, in die vorm van liedjies wat jy skryf, oor te vertel, is eenvoudig die beste gevoel. Mense kan vereenselwig met jou liedjies en daardeur genesing vind. Buiten die feit dat musiek my lewenspassie is, sou universiteit nooit vir my werk nie. Ek’s te veel van ‘n dromer,” sê Grant-Pierre met ‘n glimlag op sy gesig.

Tans is hy besig om aan sy debuutalbum te werk. Die album beskik oor Afrikaanse en Engelse snitte wat geskryf is in ‘n kombinasie van die Folk, Country-en Rock genre.

“Ek is passievol oor beide tale en hul gepaardgaande kulture. Mense bly mense, ongeag hulle taal en kultuur. Ek wil net eerlike musiek skep wat ‘n positiewe bydra tot die mensdom maak,” sê Grant-Pierre.

Wat sy toekomsplanne aanbetref…

“Ek wil eendag die wêreld plat toer. Aan die begin sal ek my Engelse musiek in Amerika en Engeland wil bemark. My Afrikaanse musiek sal ek na lande soos België en Nederland toe wil neem. Hulle verstaan Afrikaans redelik goed,” sê Grant-Pierre.

Dit is ‘n man met GROOT drome.

Hoe lei daardie wyse anonieme sê-ding nou weer: “As mense nie vir jou drome lag nie, droom jy duidelik nie groot genoeg nie…”

Follow me on Social Media